0

Sepetiniz

Sepette ürün yok.
İskoc Algae

Kaynak: https://www.ingentaconnect.com/content/ben/cmcaia/2003/00000002/00000003/art00003

Güçlü antiviral ajanların araştırılması, küresel HIV / AIDS salgınının dramatik durumu, kuş gribi ve diğer viral hastalıkların olası bir yayılması nedeniyle acildir. Etkili antiviral terapötikler mevcut değildir ve şu anda HIV için onaylanmış tedavinin (HAART) toksik olduğu, nedensel virüsü ortadan kaldıramadığı ve ciddi ilaç direncini indükleyemediği kabul edilmiştir.

Bu durumda, doğal ürünlerde bulunan antiviral ajanların araştırılmasına daha fazla dikkat edilmelidir. Deniz veya tatlı su yosunları, biyoaktif bileşiklerin en zengin kaynaklarından biridir ve sadece marjinal olarak araştırılmıştır.

Bu derleme, çok sayıda in vitro ve hayvanda araştırılmış olan alglerin veya bunların ekstraktlarının antiviral ve immünomodülatör özelliklerini özetlemektedir, çalışmalar: i) yaklaşık kırk yıldır, alglerden ekstrakte edilen sülfatlanmış polisakkaritlerin güçlü bir genişlik sergilediği bilinmektedir. in vitro olarak HIV-1, HIV-2 ve çok çeşitli diğer zarflı virüslere karşı spektrumlu antiviral aktivite. Bu bileşikler, virüsün hedef hücrelerine bağlanmasına müdahale eder, böylece virüsün hedef hücrelerine girmesi ile virüs hücresi füzyonunu inhibe eder, ii) siyanovirin N, mavi-yeşil alglerden izole edilen, mavi-yeşil alglerden izole edilen 11 kDa’lık bir polipeptittir. HIV-1’in CD4 + hücrelerine girişi ile ilişkili membran füzyon işleminde birden fazla adım.Antiviral polipeptit ayrıca HSV-6 ve kızamık virüsünü in vitro olarak inhibe eder, iii) siyanobakterilerde sülfoglikolipidler (sulfokuinovosildildilgilgaseroller) bulunmuştur. Halen birkaç antiviral sülfoglikolipit izole edilmiştir ve etki mekanizmalarının HIV-1 ve HIV-2’nin ters transkriptazının (RT) bir inhibisyonu olduğu gösterilmiştir, iv) Alglerin ve alg bileşiklerinin immünomodülatör özelliklerinin on yılı aşkın bir süredir bilinmektedir : İrlanda yosunları ve diğer doğal veya sentetik sülfatlanmış polisakkaritler, in vitro olarak güçlü T ve B hücresi mitojenleridir. Son çalışmalarda, gıda olarak verilen bütün siyanobakteri preparatlarının (Spirulina), hayvan testlerinde fagositik aktiviteyi arttırdığı, antikor üretimini arttırdığı, NK hücrelerinin dokuya birikmesini arttırdığı ve T ve B hücrelerini kana mobilleştirdiği gösterilmiştir. Halen birkaç antiviral sülfoglikolipit izole edilmiştir ve etki mekanizmalarının HIV-1 ve HIV-2’nin ters transkriptazının (RT) bir inhibisyonu olduğu gösterilmiştir, iv) Alglerin ve alg bileşiklerinin immünomodülatör özelliklerinin on yılı aşkın bir süredir bilinmektedir : İrlanda yosunları ve diğer doğal veya sentetik sülfatlanmış polisakkaritler, in vitro olarak güçlü T ve B hücresi mitojenleridir. Son çalışmalarda, gıda olarak verilen bütün siyanobakteri preparatlarının (Spirulina), hayvan testlerinde fagositik aktiviteyi arttırdığı, antikor üretimini arttırdığı, NK hücrelerinin dokuya birikmesini arttırdığı ve T ve B hücrelerini kana mobilleştirdiği gösterilmiştir. Halen birkaç antiviral sülfoglikolipit izole edilmiştir ve etki mekanizmalarının HIV-1 ve HIV-2’nin ters transkriptazının (RT) bir inhibisyonu olduğu gösterilmiştir, iv) Alglerin ve alg bileşiklerinin immünomodülatör özelliklerinin on yılı aşkın bir süredir bilinmektedir : İrlanda yosunları ve diğer doğal veya sentetik sülfatlanmış polisakkaritler, in vitro olarak güçlü T ve B hücresi mitojenleridir. Son çalışmalarda, gıda olarak verilen bütün siyanobakteri preparatlarının (Spirulina), hayvan testlerinde fagositik aktiviteyi arttırdığı, antikor üretimini arttırdığı, NK hücrelerinin dokuya birikmesini arttırdığı ve T ve B hücrelerini kana mobilleştirdiği gösterilmiştir. karagenanlar ve diğer doğal veya sentetik sülfatlanmış polisakkaritler, in vitro olarak güçlü T ve B hücresi mitojenleridir. Son çalışmalarda, gıda olarak verilen bütün siyanobakteri preparatlarının (Spirulina), hayvan testlerinde fagositik aktiviteyi arttırdığı, antikor üretimini arttırdığı, NK hücrelerinin dokuya birikmesini arttırdığı ve T ve B hücrelerini kana mobilleştirdiği gösterilmiştir. karagenanlar ve diğer doğal veya sentetik sülfatlanmış polisakkaritler, in vitro olarak güçlü T ve B hücresi mitojenleridir. Son çalışmalarda, gıda olarak verilen bütün siyanobakteri preparatlarının (Spirulina), hayvan testlerinde fagositik aktiviteyi arttırdığı, antikor üretimini arttırdığı, NK hücrelerinin dokuya birikmesini arttırdığı ve T ve B hücrelerini kana mobilleştirdiği gösterilmiştir.

Böylece algler yeni bir terapi sistemi potansiyeline sahip gibi görünmektedir: viral replikasyon döngüsünde iki farklı adımı hedefleyen antiviral ajanların bir kombinasyonu, artı antiviral etkileri sinerjik olarak destekleyebilen immün sistemi uyarıcı ajanlar. İnsanlarda bu sistemin testlerine acilen ihtiyaç vardır ve gelecekte güvenli ve verimli antiviral terapötikler için temel sağlayabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Awesome Work

You May Also Like

×